Utleie av nettverksutstyr

Å gå til innkjøp av nytt nettverksutstyr er ofte en kostbar affære. I tillegg kan det være vanskelig å vite nøyaktig hva du har behov for før du er i gang med installasjon og oppsett.

Derfor tilbyr vi nå utleie av nettverksutstyr. Det betyr at du ikke trenger å gå til innkjøp av kostbart utstyr, men leier utstyret av oss til en fast, forutsigbar og fornuftig pris. Vi er selvsagt også behjelpelige med å sette opp utstyret og eventuelt erstatte ditt gamle utstyr dersom du ønsker det.

Om behovet ditt endrer seg er det heller ingen problem, da skalerer vi bare utstyrspakken din opp eller ned og justerer prisen deretter.

Ta gjerne kontakt med oss slik at vi kan kartlegge dine behov og tilby deg en fornuftig pris.

- Faste, forutsigbare kostnader

- Fleksibel avtale, skaler etter behov

- Oppdatert og kontrollert utstyr

- Hjelp til oppsett, konfigurasjon og optimalisering

Nettverksdrift og vedlikehold

Når vi drifter ditt nettverk som en tjeneste tar vi ansvar for at du har god infrastruktur på nettverket med tanke på skalering, gode rutiner, krav mot sikkerhet, brukervennlighet og stabilitet.

Den største fordelen er med å ha nettverk som tjeneste er at du slipper store investeringer i maskinvare og inhouse kompetanse. I tillegg blir det enklere å skalere etter lokasjoner og behov.