eProvider SHARP Center Om oss Smarte og trygge løsninger som gjør arbeidsdagen din mer effektiv.

eProvider og Sharp Center Stavanger er to solide Stavangerselskap som har gått sammen for å gi deg en enklere hverdag. Det betyr at du får smarte og trygge løsninger som gjør arbeidsdagen din mer effektiv.

Sammen tilbyr vi en komplett teknologi-plattform og vi særpreges av gode og framtidsretta løsninger. Vi bruker teknologi for å forenkle og forbedre bedrifter. Med personlig service og dyktige medarbeidere er vi en partner som skaper gode løsninger for kundene våre.

97% fornøyde kunder

97% fornøyde kunder

For oss er det viktig å være best i vår bransje. Derfor jobber vi smart for å lære mer og prestere bedre. Vi ønsker alltid å utfordre oss selv med tanke på hva våre kunder egentlig mener om oss, og ikke minst forsøke å kartlegge hvilke forbedringsområder våre kunder påpeker. Derfor gjennomførte Markedsføringshuset, et ledende analyse- og rådgivningsmiljø, en markedsundersøkelse blant Sharp Center Stavanger sine kunder høsten 2018.

400 kunder ble spurt ut om oss og resultatet var strålende! Våre kunder prissetter at vi har ivaretatt den lokale servicen og raske responstiden. Resultatene viser at vi kjenner kundene våre og at vi kjenner vårt lokalmarked. Undersøkelsen lærte oss også at vi har forbedringsområder. Framover skal vi jobbe videre med å forenkle og forbedre våre fakturarutiner og bli enda flinkere på oppfølging. Men når 97,1% av våre kunder sier de vil anbefale oss til andre – er det en bekreftelse på at vi gjør mye rett! Likevel vil vi passe oss for at dette ikke blir noen sovepute. Nye krav til digitalisering, GDPR, økte sikkerhetskrav og nye metoder for dokumenthåndtering krever at både vi og at våre leverandører hele tiden utvikler oss. Kundene våre ble også spurt om hva de mente om Sharp Center sine muligheter i IT bransjen. Da undersøkelsen ble utført så vi at et neste steg ville være å utvide våre tjenester til også å omfatte IT drift. Tilbakemeldingene vi fikk her tok vi med oss da Sharp Center startet prosessen med det nye samarbeidet med eProvider i 2019.

Stor takk til alle våre kunder som deltok i undersøkelsen og som hjelper oss å stadig bli bedre!

Sponsoraktivitet

Vi sponser i dag et bredt utvalg av lokale idrettslag og arrangementer. Blant disse finner man Blink Skifestivalen, Viking FK, Sola Håndball, FK Vidar, Ålgård FK, Sola FK, Sola Golfklubb og Jæren Golfklubb.

Det er viktig for oss å støtte lokalmiljøet og bidra med det vi kan for at det satses på enda flere lokale talenter.