Helsenett

Helsenett levert med våre e-Cloud tjenester

Tilknytningen til Helsenettet skjer via vårt datasenter. I denne løsningen er det eProvider som leverer sambandet, linjen, til deg. Av Norsk helsenett får du oppføring i adresseregisteret og en EDI-adresse for sending og mottak av elektroniske meldinger.

eProvider er godkjent leverandør av Norsk Helsenett, dette gjør at de leverer sambandet fysisk til oss, slik at vi kan la våre kunder benytte seg av dette. eProvider har da ansvar for helsenettlinjen til enhver tid.

eProvider vil sørge for at du har de tjenestene du ønsker via Norsk Helsenett. Vi vil også hjelpe deg med hele prosessen – fra å innhente medlemskap, velge ut tjenester, oppsett og videre drift med support. Ta kontakt med oss i dag for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg med Norsk Helsenett.

Illustrasjon hentet fra nhn.no

Hva er Helsenettet?

Helsenettet er en sikker digital arena for alle aktører i helsesektoren, hvor du kan kommunisere og utveksle personopplysninger og pasientinformasjon på en trygg og lovlig måte.

Sikker og effektiv informasjonsflyt i helsesektoren er noe som angår oss alle. I verste fall står det om liv. Vi er ikke i mål før alle behandlere får tilgang til den pasientinformasjonen de trenger – akkurat når det trengs. Norsk Helsenett jobber for at all helseinformasjon skal være trygg og tilgjengelig – alltid.

Hva kan du bruke Helsenettet til?

Når du er registrert som bruker i Helsenettet, får du et medlemskap som gir deg tilgang til en rekke tjenester. Du kan blant annet effektivt levere refusjonskrav til Helfo, sende henvisninger og epikriser og rekvirere pasientreiser gjennom Helsenettet.

Kommunikasjon over Helsenettet er sikkert og kryptert. Henvisninger og epikriser kan sendes og mottas der det er tilrettelagt for meldingsutveksling og kommunikasjon med andre. Pasientreiser kan også lett rekvireres gjennom Helsenettet.

I Helsenettet kan du i tillegg, uten ekstra kostnad, benytte tjenester som hjemmekontor, fjernhjelp, video, drift av e-post, ha domenet ditt hos Norsk helsenett m.m.

Vi ønsker at medlemmene i Helsenettet skal få tilgang til nyttige og relevante tjenester. Mange av disse tjenestene leverer vi selv, mens andre leveres av tredjepartsleverandører. Merk at enkelte av tjenestene må aktiveres.